CzechInvest

16/ 12 2015

Nové výzvy OP PIK!

Vyhlášení nových výzev OP PIK - 22. prosince 2015

I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT
I. výzva programu podpory Smart grids I
I výzva programu podpory Smart grids II

 

Vyhlášení nových výzev v OP PIK - 16. prosince 2015

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury
I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie
II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
III. výzva programu podpory Technologie