Středočeský kraj

5/ 1 2016

Inovační vouchery!

Dne 17. 12. 2015 byla oficiálně vyhlášena výzva v programu Středočeské inovační vouchery.


Středočeské inovační vouchery jsou dotačním programem na podporu spolupráce podniků se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s akademickou institucí.

Není však nutností, aby si podnikatel našel „svého“ poskytovatele znalostí, postup může být i obrácený.

 


Termín: otevření výzvy k podávání žádostí 18.1 2016 – 23.2.2016 do 12:00 hod

 

Veškeré informace k výzvě naleznete na internetových stránkách Středočeského inovačního centra.