Nabídka seminářů v březnu

26/ 2 2016

Pro PhD studenty a akademiky!

RKO připravilo na březen 2016 pro doktorandy a vědce připravili širokou nabídku témat týkajících se přípravy a realizace především mezinárodních projektů.

Bližší informace k programu kurzů naleznete na www.sympoziumsychrov.cz

HORIZON 2020 - orie ntujeme se v programu
Kdy: 8. března 2016
V kolik: od 9:00 do 12:00 Liberec
Kde: učebna VÚTS, a.s., Svárovská 619, (průmyslová zóna Sever)

HORIZON 202 - připravujeme projekt
Kdy: 8. března 2016
V kolik: od 13:00 do 16:00
Kde: Liberec, učebna VÚTS, a.s., Svárovská 619, (průmyslová zóna Sever)

Připravujeme projekt pro Visegrad Fund
Kdy: 9. března 2016
V kolik: od 10:00 do 12:00 Liberec
Kde: učebna VÚTS, a.s., Svárovská 619, (průmyslová zóna Sever)

Research and Innovation Staff Exchange - připravujeme projekt
Kdy: 23. března 2016
V kolik: od 10:00 do 13:00 Liberec
Kde: učebna VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI (průmyslová zóna Sever)

Mezinárodní programy na podporu vě dy a výzkumu
24. března 2016
od 10:00 do 13:00 Liberec, Voroněžská 13, Ekonomická fakulta TUL, 7. patro

Finance v projektech VaV pro začáte čníky - seminář pro doktorandy
Kdy: 31. března 2016
V kolik: od 10:00 do 15:00
Kde: Voroněžská 13, Ekonomická fakulta TUL, 7. patro