Nabídka seminářů v květnu

30/ 3 2016

Pro PhD studenty a akademiky!

Bezplatné semináře, které v rámci podpory mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce pořádá RKO Liberec v měsících dubnu a květnu 2016.

 

V květnu proběhne tradiční Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

 

Kompletní přehled kurzů, včetně jejich obsahové náplně, naleznete na webu www.sympoziumsychrov.cz, kde se můžete také registrovat.

 

Akce jsou zdarma, kapacita je omezená.