Duben 2017

5/ 4 2017

výběr

 

Studenti gymnázií na fakultě strojní
3. dubna jsme na fakultě strojní přivítali studenty gymnázií z Rumburku, Varnsdorfu, Mnichova Hradiště, Semil, Jablonce nad Nisou a F.X.Šaldy v Liberci. Na programu návštěvy byly exkurze do laboratoří katedry strojírenské technologie, katedry vozidel a motorů a katedry výrobních systémů a automatizace. Studenti se rovněž zúčastnili přednášky dr. Dany Drábové ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vedení fakulty strojní děkujem všem organizátorům a zástupcům kateder a laboratoří za jejich účast a prezentaci pracoviště.

 

Příběh uranu
3. dubna se, na pozvání děkanů Fakulty strojní TU v Liberci a Fakulty  mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, uskutečnila přednáška dr. Dany Drábové „Příběh uranu“. Její přednášku doprovodilo vystoupení zástupce  ČEZu pana Ing. Šimáka. Po přednášce jsme naší fakultu představili také studentům gymnázií F.X.Šaldy Liberec, U balvanu Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta ze Semil, z Rumburka a z Varnsdorfu.   

 

Automobilní převodovky
4. dubna se konala přednáška dr. Martina Hrdličky pod patronací katedry vozidel a motorů.

 

13. zasedání AS FS TUL
Proběhlo 19. dubna.

 

Inside into Building Physics. Thermal bridges.
24. dubna na katedře energetických zařízení přednášela Dr.-Ing. Peggy Freudenberg, lektorka z Technické univerzity v Drážďanech Dr. -Ing. Peggy Freudenberg, která je vedoucí výzkumnou pracovnicí katedry vnitřního klimatu. Téma přednášky bude „Inside into Building Physics. Thermal bridges“. Přednáška je opět realizována za finanční pomoci společného projektu mezi TUL FS a TUD. V současné době probíhají další jednání se zahraničními pracovišti univerzit ve Spolkové republice Německo o rozšíření spolupráce ve vzdělávání a výzkumu.

 

Přednáškové dopoledne
25. dubna proběhlo na půdě naší fakulty pro studenty SPŠSE a VOŠ Liberec.

 

Exkurze studentů ze středních škol
V dobnu jsme přivítali na naší fakultě studenty ze 
SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí.