Červen 2019

14/ 6 2019

výběr

 

Na naši fakultu zavítala návštěva z Finska 

10.-11. června jsme na naší fakultě přivítali zástupce partnerské univerzity Karelia University of Applied University z Finska, Jukka Tulonen, pedagog z Mechanical Engineering, a zástupkyně zahraničního oddělení Kaija Saramäki. Fakulta strojní s nimi nově uzavřela v roce 2018 mezi-institucionální smlouvu v rámci programu Erasmus+, v rámci které na FS přijeli 4 studenti v ZS 2018/2019 a 1 student FS recipročně vyjel do Finska.

Hosté se setkali s proděkanem pro doktorské studium a rozvoj doc. Lepšíkem, který jim představil fakultu. Poté následovaly prohlídk Laboratoře třískových technologií a procesů, kde je provázel prof. Popov, a Laboratoře progresivních strojírenských techologií, se kterou je seznámil dr. Sobotka. Poté se uskutečnilo setkání se zástupci zahraničního oddělením a v odpoledních hodinách návštěva společnosti Magna. Druhý den pokračovala ukázka laboratoří na CxI, kde se seznámili např. s Laboratoří prototypových technologií a procesů pod vedením dr. Šafky.

 

Promoce absolventů fakulty strojní
14. června se konaly promoce absolventů navazujícího magisterského studia na naší fakultě strojní. Celkem 60 absolventů obdrželo diplom a titul Inženýr.
Gratulujeme a přejeme hodně osobních a pracovních úspěchů v životě!

 

Představení University Novi Sad – pořádá fakulta strojní
19. června od 9:00 hodin v budově L, 4. patro. 

 

Zasedání AS FS TUL
19. června od 13:00 hodin v zasedací místnosti budovy G, 4. podlaží.

 

Promoce doktorů a docentů

Dne 25. června předal rektor Miroslav Brzezina diplomy našim absolventům doktorského studia a jmenovací docentský dekret:

doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.

Ing. Petr Starý, Ph.D.
Ing. Jan Škoda, Ph.D.
Ing. Lukáš Voleský, Ph.D.

Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

 

ITMA 2019

20.-26. června probíhá v Barceloně Mezinárodní veletrh textilních strojů ITMA, je světově největší výstavou textilních strojů a příslušenství. V letošním roce se očekává účast 1 700 vystavovatelů ze 46 zemí a návštěva cca 125 000 odborných návštěvníků ze 150 zemí světa.

Technická univerzita v Liberci představí linku pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken. Na vývoji této linky se podílel mezifakultní tým Technické univerzity v Liberci pod vedením profesora Lukáše z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a profesora Berana z naší fakulty strojní.

 

FormulaStudent TUL
28. června proběhlo slavnostní odhalení nové verze FS Anička.