Říjen 2019

9/ 10 2019

výběr

 

Promoce a imatrikulace na fakultě strojní
V pátek 4. října proběhnou na fakultě strojní promoce absolventů BSP a slavnostní imatrikulace studentů nastupujících do prvního ročníku BSP.

 

Návštěva z Afeka College z Izraele na naší fakultě

Ve dnech 18. až 22. října jsme na naší fakultě přivítali zástupce z Afeka College z Izraele. Naše fakulta podepsala již v roce 2017 smlouvu o spolupráci a v minulém roce jsme získali společný projekt na rozvoj spolupráce. V letošním roce působili dva studenti z Afeka College na katedře vozidel a motorů a na katedře výrobních systémů a automatizace. Prof. Moshe Tsuva, děkan Fakulty strojní z Afeka College, navštívil naši fakultu v minulosti již několikrát. V roce 2018 představil v rámci semináře hlavní vědecké aktivity a možnosti spolupráce.

 

61. MSV v Brně

17.–11. října fakulta strojní tradičně na brněnském výstavišti. Expozice fakulty strojní se zaměřila na oblast geopolymerů a biopolymerů a využití nanomateriálů v medicínských aplikacích. Fakulta představuje například zařízení pro splétání nanovlákenných struktur, které mohou být osazovány živými buňkami, ukázky geopolymerů, ukázky vstřikování geopolymerů s nanokrystaly celulózy.

 

Mgr. Zdeňka Machotková

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás dne 6. října 2019 navždy opustila naše kolegyně a kamarádka Zdeňka Machotková. Zdeňka Machotková pracovala na Fakultě strojní TUL od roku 1991 do roku 2007 jako tajemnice fakulty strojní. Zásadně se podílela na formování a chodu kanceláře děkanů fakulty strojní – profesora Jaroslava Exnera, docenta Ludvíka Prášila a profesora Petra Loudy.

Čest její památce!