Říjen 2013

7/ 10 2013

oslava výročí

 

1-31. října

Střípky z historie fakulty

Vzpomínáme - s humorem i vážně.

 

31. října

Odborné sympozium Fakulty strojní TU v Liberci
Proběhlo dne 31. října při příležitosti 60 let - jako poděkování partnerům za spolupráci. Pozvání přijalo na pět desítek zástupců podniků a firem spolupracujících s fakultou strojní. Dopolední část programu představila ve čtyřech blocích odborné zaměření fakulty a představila řešené projekty a výsledky. V odpolední části měli účastníci možnost shlédnout v laboratořích výsledky a výstupy realizovaných projektů a některá nová pracoviště, např. laboratoř třískových technologií a procesů a laboratoř POWERTRAIN.

Akce se setkala s velmi pozitivní odezvou - hostů i hostitelů. Důstojná a přitom neformální a pracovní atmosféra zakončila měsíc oslav založení Naší fakulty.

 

30. října

Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

Při příležitosti výročí 60 let založení fakulty proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady FS TUL dne 30. října. Děkan Fakulty strojní TU v Liberci ocenil při této příležitosti osobnosti za rozvoj fakulty, za rozvoj vědy a vzdělávání ve strojírenství a za rozvoj spolupráce ve strojítrenství. Současně přivítal a udělil pamětní list prvním absolventům fakulty strojní. Foto


5.-11. října

55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
Fakulta strojní navázala na loňskou úspěšnou expozici a společně s expozicí VÚT Brno a ČVUT Praha reprezentovala vysoké školy. Na ploše osmdesáti metrů představila a předvedla výstupy projektů: Nové technologie a speciální komponenty strojů a výstupy projetu SGS a MPO-TIP (Cyklický zatěžovací stroj pro testování stentů/stentgraftů).

 

2. října

Setkání se zástupci středních škol

V rámci oslav založení FS TUL proběhlo setkání s řediteli středních škol, jako poděkování za spolupráci a za výchovu a vzdělávání našich potenciálních studentů. V dopolední části doc. Miroslav Malý, děkan fakulty, a doc. Iva Petríková, proděkanka pro pedagogickou činnost, představili fakultu strojní a podali informaci o studijních oborech a možnostech studia na fakultě strojní. Po společné diskusi se konala prohlídka vybraných laboratoří FS TUL v CxI a ukázka studentských prací.

 

1.-4. října

Zahájení akademického roku

Imatrikulacemi studentů prvních ročníků 4. října byl zahájen akademický rok 2013/2014. Do prvních ročníků nastoupilo 551 studentů. Celkem se do akademického roku 2013/2014 zapsalo ke studiu 1 380 studentů, z toho 390 v kombinované formě studia.

 

1. října

Oslava narozenin naší fakulty

Symbolicky 1. října 2013

– v den, kdy byla před šedesáti lety v roce 1953 zahájena výuka na fakultě strojní

– se sešli strojaři

– potkat se, zavzpomínat, zasmát se…..

 

„Nestává se tak často, kdy se setkávají zaměstnanci fakulty současní i Ti, kteří na fakultě již
aktivně nepůsobí, a také s Těmi, kteří s kariérou teprve začínají. A ještě v období, kdy si připomínáme významné výročí fakulty. Je to dobrá příležitost pro debaty, na něž jindy nebývá příležitost
,“ zahájil setkání v prostorách Naivního divadla Miroslav Malý, děkan fakulty strojní.

 

A pak už se povídalo, vzpomínalo nad fotkami, kolážemi o historii fakulty, prostě slavilo. Večer nám zpříjemnili kolegové z TUL, členové „Úplně nenormálního ochotnického spolku“, kteří vyřešili (?) „Záhadu jizerského Yetiho“ a poté publikovali objev v impaktovaném časopise (!). Díky Vám za nevšední a opravdu hezký zážitek.

 

A přání do dalších let:

„ Dalších 60 let.“

„Hodně šťastných a spokojených zaměstnanců“.

„Mnoho spokojených studentů a absolventů“.

 

Přejme si, aby se za 60 let sešli zaměstnanci fakulty strojní, pobavili se, zasmáli, a třeba si při vzpomínání nad fotografiemi na někoho z nás vzpomněli – tak jako My.

 

Poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že se fakulta v dobré kondici dožila 60 let.