Říjen 2014

3/ 10 2014

výběr

Fakulta strojní na MSV v Brně

Letošní 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně probíhal od 29. září do 3. října. Expozice Technické univerzity v Liberci zastoupená Fakultou strojní byla součástí pavilonu A1, který byl již popáté zaměřen na prezentaci výzkumných aktivit vysokých škol.

 

Imatrikulace studentů prvního ročníku Fakulty strojní TU v Liberci
Imatrikulace se konala 3. října, poprvé v aule nové budovy G. "Rozhodli jste se studovat jeden z nejtěžších a nejžádanějších oborů současnosti, ... ale je pouze na Vás, jak obstojíte. Snažte se plnit své povinnosti, studujte a v případě prvních problémů to hned nevzdávejte." Konstatoval a povzdbudil studenty děkan fakulty strojní prof. Petr Lenfeld. Imatrikulacemi studentů prvních ročníků byl zahájen akademický rok 2014/2015. Ke studiu na fakultě strojní bylo zapsáno celkem 1 174 studentů.

 

Zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

Dne 8. října proběhlo 2. řádné zasedání VR FS TUL. Hlavními body programu byl návrh na úpravu počtu kateder fakulty strojní a diskuse nad návrhem nového studijního programu.

 

Promoce absolventů fakulty strojní

Dne 15. října bylo promováno 31 absolventů fakulty strojní, kteří v srpnu a září úspěšně obhájili bakalářské a diplomové práce a vykonali státní závěrečnou zkoušku. Diplom převzalo 28 bakalářů - absolventů studijních programů Strojní inženýrství a Strojírenství a 3 magistři absolventi studijního programu Strojní inženýrství.

Gratulujeme! Magistrům přejeme dobrý start do života a těšíme se na setkání při promocích za dva roky s našimi bakaláři!


CREOman - dokaž to!

Katedra textilních a jednoúčelových strojů pořádala 17. října první ročník soutěže o nejrychlejšího konstruktéra. "Princip soutěže byl jednoduchý splnit zadání dříve než soupeř na počítačích v prostředí Creo Parametric 2.0 (anglická verze). Do dalšího kola postoupil ten, který dokončil úlohu rychleji nebo byl po ukončení limitu s úlohou dále než jeho soupeř," doplnil Ing. Petr Žabka, Ph.D., jeden z organizátorů akce. Nejrychlejším konstruktérem se stal Michal Strnad, druhé místo obsadil Lukáš Bárta, třetí se umístil Jan Konopásek. Kromě diplomu soutěžící obdrželi poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 3 000 Kč, 1 500 Kč a 500 Kč. "Druhý ročník proběhne opět za rok v říjnu", doplnil Ing. Martin Konečný, Ph.D.


Fakulta navázala spolupráci s Osfold University College v Norsku

Projekt „Education collaboration in mechanical engineering“ byl podpořen v rámci Norských fondů v sekci institucionální spolupráce. Partnerem FS TUL je Osfold University College, Fakulta strojní. Cílem projektu je navázání a rozvoj spolupráce mezi oběma institucemi a posílení spolupráce v oblasti výuky a vědy. V rámci projektu budou realizovány krátkodobé výměnné pobyty akademiků a studentů na partnerských institucích. Součástí bude účast studentů na výuce a přednášky akademiků.

Dne 21. října se uskutečnilo úvodní setkání na Osfold University College za účasti děkana fakulty strojní prof. Petra Lenfelda a proděkanů doc. Karla Frani a dr. Ivo Matouška. Jednání probíhalo společně s proděkanem prof. Hong Wu a s děkanem Fakulty strojní Ostfold University College prof. Kamilem Dursunem. Předmětem jednání bylo vzájemné představení institucí a diskuse nad budoucí spoluprací.


Exkurze studentů ze Žd´áru nad Sázavou

Ve čtvrtek 24. října jsme na fakultě přivítali návštěvu 42 studentů a 2 profesorů Technického kroužku z VOŠ a SPŠ ze Žd´áru nad Sázavou. Třídenní technicky zaměřená exkurze po severních Čechách byla realizována v rámci projektu "Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost". V rámci exkurze na FS TUL studenti navštívili celkem 5 laboratoří fakulty strojní. Z reakcí byl potěšitelný zájem a bylo zřejmé, že Liberec se líbil. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání!