56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

15/ 10 2014

Expozice FS TUL

Letošní 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně probíhal od 29. září do 3. října. Expozice Technické univerzity v Liberci  zastoupená Fakultou strojní byla součástí pavilonu A1, který byl již popáté zaměřen na prezentaci výzkumných aktivit vysokých škol.

 

Letošní ročník MSV kladl důraz na uživatelské zkušenosti a praktické přínosy z využívání 3D technologií. V rámci veletrhu se konala celodenní konference za účasti nejvýznamnějších dodavatelů 3D technologií na světovém trhu.

 

Fakulta strojní představila prototyp 3D tiskárny vlastní konstrukce na výrobu vysoce kvalitních přesných modelů z fotopolymerů. Tiskárna je výsledkem spolupráce katedry výrobních systémů (KVS) a katedry aplikované kybernetiky, koncept řešení vychází ze studentské práce. Využití DLP 3D tiskárny se očekává převážně pro tisk pomůcek pro dentální lékařství. V plánu je uvedení na trh v průběhu dvou let. Projekt fakulty strojní vzbudil velký zájem, logicky zejména účastníků konference o 3D technologiích, zejména proto, že uplatněná technologie se lišila od ostatních prezentovaných v Brně. „Konkurenční vystavovaná zařízení většinou pracují na principu nanášení nataveného plastu. Tomu odpovídá horší kvalita povrchu, přesnost a doba stavby fyzických modelů. DLP 3D tiskárna prezentovaná fakultou využívá technologie podobné stereolitografii. Jednotlivé vrstvy jsou vytvrzovány naráz promítnutím průřezu dataprojektorem. Toto umožňuje podstatně urychlit dobu stavby modelu. Na přesnost a kvalitu povrchu mají pozitivní vliv menší tloušťky vrstev, které začínají na 25 µm. Vážný zájem o zařízení projevilo několik firem. Předpokládáme úspěšné uplatnění na trhu a spolupráce při dalším vývoji zařízení,“ doplnil doktor Petr Zelený, vedoucí KVS.


Katedra obrábění a montáže nabídla ukázky činností z oblasti hodnocení integrity povrchu. Představila digitální magnetoelastický analyzátor pro měření signálu Barkhausenova šumu MICROSCAN 600-1, který je navržen pro kontrolu kvality povrchu a podpovrchových vad, např. brusných spálenin, zahrnující změny v napětí a mikrostruktuře  v široké řadě feritických ocelí a dalších strojírenských feromagnetických materiálů. Kontrola pomocí tohoto přístroje  je velmi rychlá a umožňuje okamžitou spolehlivou kontrolu kvality. Nachází uplatnění nejen ve vědecko-výzkumné oblasti, ale v poslední době se začíná uplatňovat i v průmyslové praxi. Na stanovišti probíhala ukázka měření vačkové hřídele, kde se v určitých místech vyskytovaly brusné spáleniny. Na stanovišti byla dále prezentována ukázka měření ozubených kol s detekcí podpovrchových trhlin a ukázka využití této metody pro optimalizaci procesu výroby součástí. Dále byl demonstrován vliv použitých procesních kapalin při broušení součástí na kvalitu povrchu.

 

Katedra částí a mechanismů strojů demonstrovala ukázku vědecko-výzkumných aktivit – měření vlastností automobilových sedaček v interakci s člověkem. Cílem výzkumu je vyšetření vlastností automobilových sedaček v interakci s lidským tělem – měření kontaktních tlaků. Pro určení limitních hodnot těchto faktorů je nutné změřit jejich působení na lidský organismus. Měření slouží pro určení komfortu/diskomfortu sedícího člověka v dopravním prostředku a také určení minimální doby relaxace únavy řidiče.

 

Pozadí expozice tvořily upoutávky projektu Nové technologie a speciální komponenty strojů pod hlavičkou Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TU v Liberci. Výstup aktivity Zpracování polymerních materiálů s přírodními plnivy byl doplněn praktickou ukázkou Zpracování polymerních materiálu s přírodními plnivy byl doplněn praktickou ukázkou vstřikování propagačních předmětů z vysoce transparentního polypropylenu. Vstřikovací stroj pro prezentaci zapůjčila fy Arburg, která je partnerem katedry strojírenské technologie v oblasti zpracování plastů. Rovněž vstřikovací forma byla zapůjčena firmou Dřevoplast Ludvík s.r.o., která je partnerem katedry v oblasti inovace plastových dílů v obalové technice.

 

„Fakulta strojní se letošní účastí zařadila již mezi standardní vystavovatele a zájem o expozici byl vysoký. Koncepce expozice byla postavena na ukázkách aplikací a řešených výzkumných témat. Příští rok se návštěvníci mohou těšit na nové pojetí a překvapení,“ dodal prof. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TU v Liberci.