Březen 2015

10/ 3 2015

výběr

Queensland University of Technology Brisbane

O možné spolupráci a výměně studentů s QUT v Brisbane v Austrálii jednal na přelomu února a března doc. Karel Fraňa, proděkan pro vnější vztahy FS TUL. "Na této univerzitě pravidelně studují čeští a slovenští studenti především v rámci doktorských programů. Jedná se o stipendia udělovaná v rámci bilaterálních dohod. V minulosti tuto univerzitu absolvovalo úspěšně několik studentů z ČR a SR a jméno našich studentů má velmi dobrý zvuk. Na základě předběžného jednání z roku 2014 se letos uskutečnilo společné setkání se zástupci laboratoří a oddělení této univerzity. Velká část výzkumu je orientováno na bioengineering. Mezi zajímavé projekty patří např. výzkum v oblasti využití paliv s různým podílem paliv z obnovitelných zdrojů v běžných pístových motorech. Speciální laboratoře se věnují jak technickému aspektu, tak i možnému dopadu na okolí včetně vlivu znečištění částicemi. Velký podíl výzkumu je věnován dopadu na lidské zdraví. Dalšími obory jsou energetika a výrobní technologie. Oba sektory jsou podporovány z důvodu silné pozice země v oblasti těžby nerostných zdrojů." představil krátce univerzitu proděkan Fraňa. Předmětem setkání byla jednání o možnostech zapojení do výměnných studentských pobytů v rámci různých programů studia.

 

Představení kateder naší fakulty studentům druhých a třetích ročníků Bc studijního programu

Začátek března probíhal na fakultě ve znamení představení činností kateder a prohlídek laboratoří. Akce byla určena pro studenty bakaláře, kteří se rozhodují a přemýšlejí o závěrečné práci, případně odborné praxi, a rozhodují se, na které katedře budou činnosti uskutečňovat.

Stážisté z Brazílie na fakultě strojní

V rámci nově navázané spolupráce fakulty strojní s UniGou – česko-brazilská organizace, jejímž cílem je podpora hodnotné akademické spolupráce mezi studenty, učiteli a vysokými školami Brazílie, České republiky, ale i dalších zemí – jsme přivítali na naší fakultě první dva studenty z Brazílie. Pod odborným vedením prof. Loudy a Ing. Kovačiče absolvovali krátkodobou výzkumnou stáž na katedře materiálu, od ledna do poloviny března 2015.

Vinícius Rodrigues, University of Campinas, a Guilherm Londres, Federal University of Rio de Janeiro, se v rámci 2,5 měsíční stáže aktivně zapojili do problematiky tvorby kompozitů s plnivy ve formě mikrovláken, hodnotili mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů a navrhovali jejich aplikační možnosti.

"It was a pleasure sharing knowledge, researching and work with my supervisor and colleagues, a unique experience. It's incredible how much you can learn, and teach as well. Furthermore, knowing another culture and places is amazing! Czech Republic is a beautiful place, lovely people and amazig beers! I hope to return and visit more places soon."  Zhodnotil pobyt Vinícius Rodrigues.

 

4. zasedání AS FS TUL

Proběhlo dne 18. března.

 

Education collaboration in mechanical engineering

V rámci pokračující spolupráce s Osfold University College v Norsku se ve dnech 24. a 25. března uskutečnil první společný dvoudenní workshop na půdě Fakulty strojní TU v Liberci.  Liberec navštívila delegace zastoupená proděkanem norské univerzity profesorem Hong Wu, panem Rino Nilsen a třemi studenty. Během prvního workshopu na FS TUL uskutečnil profesor Hong Wu několik přednášek, v rámci kterých postupně představil Norsko, Ostfold University College a způsob výuky na Ostfold University College. V odpoledním programu prezentovali studenti jak partnerské univerzity, tak studenti fakulty strojní, své vědecké aktivity. V rámci workshopu proběhla i exkurze do laboratoří fakulty strojní TUL – laboratoře katedry vozidel a motorů, katedry strojírenské technologie, katedry materiálů, katedry energetických zařízení a katedry výrobních systémů a automatizace.

V dubnu 2015 budou naši studenti hosty na Ostfold University College, kde budou  prezentovat svoje vědecké aktivity, setkají se a budou diskutovat  s norskými studenty.  Záměrem obou institucí je vytvoření podmínek na obou institucích k pokračování spolupráce ve výměně studentů a akademických pracovníku i po skončení projektu. Dohody a způsob spolupráce budou upřesněny v rámci připravované smlouvy o partnerství a spolupráci.