Květen 2015

4/ 5 2015

výběr

Majáles na TUL
Proběhl tradičně 1. května na Harcově.

 

Tomography and advanced sensing in multiphase flow
Prof. Wang z University of Leeds přednášel 5. května.

 

Měřící metody TM a TMT
Dr. David Krčmařík přednášel 11. května.

 

Studenti z VOŠ, SPŠ a OA Čáslav na návštěvě naší fakulty

V úterý 12. května jsme přivítali studenty druhých a třetích ročníků oboru Strojírenství ze SPŠ Čáslav. Proděkan Ing. Ivo Matoušek, Ph.D. představil možnosti studia na fakultě a jednotlivé katedry.  Následovala prohlídka laboratoří, mj. i laboratoře katedry výrobních strojů a automatizace, kterou vede Ing. Petr Zelený, Ph.D., bývalý absolvent SPŠ Čáslav. Celou návštěvu organizoval a studenty provázel Ing. Robert Voženílek, Ph.D., vedoucí katedry vozidel a motorů, rovněž absolvent SPŠ Čáslav.

Těšíme se na setkání s některými studenty při zápisu na naší fakultu!

 

Setkání absolventů – ročník 1963

13. setkání absolventů ročníku 1963 se konalo  16. května. V roce 1963 promovalo celkem 130 absolventů.

 

Návštěna na partnerské univerzitě TU Sofia

Ve dnech 23.-26. května uskutečnili zástupci fakulty strojní návštěvu TU Sofia. V rámci návštevy proběhlo jednání na partnerské univerzitě TU Sofia s děkanem fakulty strojní Lubomirem Dimitrovem, Professor Dr.Eng., ve věci další spolupráce v oblasti výměn studentů a pedagogů v rámci mobilitních programů. Diskutovalo se rovněž o možném zahájení studia dvou PhD studentů z TU Sofia na FS TUL od 2015/2016.

V rámci návštěvy došlo rovněž k setkání s vedoucí zahraničního oddělení (Dimitrinka Marguenova, M.Sc.Econ.) ve věci uzavření nové meziinstitucionální smlouvy v rámci programu Erasmus+ a s koordinátorem programu CEEPUS na TU Sofia, PhD Eng. Georgi Dinevem, na téma naplnění přidělených kvót na příští akademický rok. Fakultu strojní na jednáních zastupovali prof. Petr Louda a Ing. Marcela Válková.


Fakulta strojní na veletrhu NAFSA 2015

Letošní ročník mezinárodního veletrhu NAFSA 2015 se konal ve dnech 24.-29. května v Bostonu v USA.