Srpen 2015

26/ 8 2015

výběr

Mezinárodní spolupráce v doktorských studijních programech
Ve dnech 10.-16. srpna se konala Letní škola pořádaná v rámci mezinárodního rozvojového programu „Collaboration in the execution of doctoral study programmes focusing on engineering, materials and mechatronics“ řešeného s norskou univerzitou ve Stavangeru (UiS). Projekt je financován z EHP a Norských fondů. Na projektu s UiS za TUL spolupracují Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Fakulta strojní a Fakulta mechatroniky TUL. Hlavním řešitelem projektu je Ing. Michal Petrů, Ph.D.


Srpen ve znamení státnic
Poslední týden v srpnu se na fakultě strojní konaly státnice studentů bakalářského studijního programu Strojní inženýrství. Státnice úspěšně složilo všech 44 studentů.