Září 2015

7/ 9 2015

výběr

European Conference on Constitutive Models for Rubbers
9. ročník konference pořádala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti ve dnech 1.-4. září v hotelu Diplomat v Praze.


SESIA 2015
V termínu 9.-11. září proběhlo ve Smolenci setkání akademických funkcionářů a tajemníků strojních fakult ČR a SR. Pořadatelem letošního ročníku byla Materiálovotechnologická fakulta STU se sídlem v Trnavě. Děkani jednotlivých fakult zhodnotili stav fakulty a pohled na příští rok, následná diskuse se zabývala demografickými úvahami, počty studentů, úspěšností studia ad. Dalším z diskusních témat byly  akdreditační procesy a odlišnosti v ČR a SR.

 

6. zasední Akademického senátu FS TUL
Proběhlo dne 15. září.

 

Setkání s řediteli středních škol
Dne 16. září proběhlo v prostorách Technické Univerzity v Liberci setkání zástupců středních škol s vedením Fakulty strojní TU v Liberci, jehož cílem bylo zahájení tradice pravidelných setkávání u kulatého stolu s diskusemi nad vybranými tématy vzdělávání, přípravy studentů na vysokoškolská studia, možností zkvalitnění výuky studentů a dalšího rozvoje spolupráce mezi středními školami a fakultou. Účastníci setkání deklarovali připravenost ke vzájemné spolupráci při propagaci technických oborů, sdílení informací, vzájemné propagaci a odborné přípravě studentů a zaměstnanců.

 

Mezinárodní konference sklářské stroje
14. ročník pořádala katedra sklářských strojů a robotiky dne 17. září v Libeci.

 

MSV v Brně 2015
Fakulta se představila  tradičně na veletrhu ve dnech 14.-18. září.

 

European Association for International Education
V termínu 15.-18. srpna se konal v Glasgow největší evropský veletrh vysokoškolského vzdělávání EAIE 2015. TUL byla zastoupena fakultou strojní spolu s ostatními zástupci dalších fakult a zahraničním oddělením TUL. Českou účast organizoval Dům zahraniční spolupráce.

 

Workshop pro doktorandy TUL
Ve dnech 22.-25. září se konalo setkání doktorandů, již tradičně na horské chatě Světlanka v Rokytnici nad Jizerou. Celkem 12 studentů fakulty strojní a 28 studentů fakulty textilní prezentovalo svoji odbornou práci. Součástí setkání byly diskuse panem rektorem, s děkany a akademiky z obou fakult. V rámci programu se také uskutečnily odborné přednášky zvaných řečníků.

 

Fakulta strojní na veletrhu EDUEXPO
V termínu 16.-22. září fakulta strojní prezentovala studijní nabídky a příležitosti v Brazílii na EDUEXPO – putovním veletrhu vzdělávání. Českou účast organizoval Dům zahraniční spolupráce. Technická univerzita v Liberci měla možnost se během několika dnů představit v Belo Horizonte, Brasílii a v Sao Paulu. Děkan a proděkan fakulta strojní představili fakultu v Sao Paulu.

 

The European Higher Education Fair Kazakhstan 2015
Mezinárodního vzdělávacího veletrhu se ve dench 26.-27. září aktivně zúčastnila fakulta strojní. Expozice-stánek byl financován z evropských finančních zdrojů. foto