Březen 2016

22/ 3 2016

výběr

Stážisté z Brazílie opět na fakultě strojní
V rámci pokračující navázané spolupráce fakulty strojní s UniGou – česko-brazilská organizace, jejímž cílem je podpora hodnotné akademické spolupráce mezi studenty, učiteli a vysokými školami Brazílie, České republiky a dalších zemí – jsme přivítali na naší fakultě, tak jako vloni,  další dva studenty z Brazílie. Pod odborným vedením prof. Loudy a Ing. Kovačiče absolvovali krátkodobou výzkumnou stáž na katedře materiálu.
Arthur Carvalho de Oliveira Resende, State University of Campinas, a Daniel Lock Miletto, State University of Campinas, pobývali na fakultě 2,5 měsíce od ledna do poloviny března 2016 a v rámci své stáže se aktivně zapojili do práce tvorby kompozitů s plnivy ve formě mikrovláken, hodnotili mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů a navrhovali jejich aplikační možnosti.

"Well, let´s start with why UNIGOU. Last year i decided that i wanted to do any kind of exchange program, a lot of destination came trought my mind. But, when i found UNIGOU exchange program, was like a glove in a ice cold hand. The program had pretty much all the things that i wiched for myself, a little travelling, working in a new field of technologie, meeting new people and the most important of them, a lot of fun.
So, I decided to come to Liberec, "small" city in the north of Czech Republic, and believe me, this is a cold little city, but, has a lot of qualities the accomodation room is really big (one time we fit 4 people sleeping in the floor and 2 in the beds), people are friendly and always trying to help and the accomodation area has 4 pubs, 2 clubs and 1 bowling place the project I've worked on is different from what we work with in Brazil, cold places has wooden houses and wood is very inflamable, and the geopolymer that we are studying will be able to make people safer giving more time to them to evacuate the house when it happens," zhodnotil pobyt Daniel Lock Miletto.

Prezentace fy Metrotest
Dne 13. března zájemci z řad studentů a akademiků na katedeře materiálu seznámeni s mikrotvrdoměry Q60A fy Qness.