Textilní a jednoúčelové stroje » Oblasti výzkumu a inovací

Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Kontakt: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.