Naši strojaři úzce spolupracují s průmyslem

14/ 7 2016

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, patří mezi vědecká pracoviště, kde spolupráce s průmyslem skutečně funguje.