BauQu - Projekt přeshraniční spolupráce

3/ 10 2016

Vybudování partnerství v oblasti výzkumu techniky budov ke vzdělávání vědeckých následovníků v příhraničním regionu.

Inteligentní a digitální budovy, energetická účinnost a udržitelnost - současné trendy ve stavebnictví jsou tématem společného projektu Fakulty strojní TU v Liberci a TU v Dráždánech.

 

Projekt „Kvalifikace bez hranic“ se zabývá nejen inovativními technologiemi ve stavebnictví, ale rovněž především vzájemným propojením studentů, vědeckých pracovníků a vysokoškolských pedagogů ve stavebnictví. Do roku 2019 se plánují několikaměsíční výměnné pobyty minimálně 10 mladých výzkumníků a docentů a rovněž i několik pracovních setkání, společné výuky, workshopy a 3 mezinárodní konference. V našem projektu se zapracují odborné mezidisciplinární otázky ve vztahu k regionální spolupráci, řekl Milan Pátek, projektový manažer na německé straně.

 

Oba partneři se v této problematice velmi dobře doplňují. Kromě skutečnosti, že se centrum pro výzkum ve stavebnictví zaměřuje na tuto problematiku, rovněž Technická univerzita v Liberci má bohatou zkušenost v především v samotné technice budov. Po ukonční projektu v roce 2019 bude spolupráce pokračovat a získané poznatky budou využity k inovaci výuky a k rozvoji pracovišť.

 

Více o projektu