Naši fakultu zaměstnavatelé oceňují

30/ 11 2016

Fakulta strojní TU v Liberci obsadila čtvrté místo mezi 20 nejlépe hodnocenými vysokými školami.

Rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky se letos zapojilo do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.

 

Klub zaměstnavatelů