Mise našich akademiků v USA

13/ 12 2016

Impuls pro další spolupráci

Ve dnech 17. až 20. října 2016 se konala mise automobilových expertů, manažerů a zástupců univerzit v USA, ve státech Jižní Karolina a Georgia. Akci pořádalo Velvyslanectví ČR ve Washingtonu společně s agenturou CzechInvest za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Delegace se účastnili představitelé Sdružení českého automobilového průmyslu AutoSAP, firem AUFEER DESIGN, TESLA Jihlava a ALBAform, Technické univerzity v Liberci, Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a České zemědělské univerzity. Doprovázeli je zástupci z agentury CzechInvest, ambasády ve Washingtonu DC a honorární konzul pro státy Severní a Jižní Karolína.

 

Součástí delegace byli i zástupci Fakulty strojní TU v Liberci - Ing. Pavel Brabec, Ph.D. z katedry vozidel a motorů, a Ing. Jan Valtera, Ph.D., z katedry textilních a jednoúčelových strojů.

 

Ve státech Jižní Karolína a Georgie, které vynikají silným zastoupením automobilového a výrobního průmyslu, navštívili účastníci významná technologická centra a provozy firem. V Jižní Karolíně se nachází největší továrna BMW na světě a centrum společnosti Michelin pro severoamerický trh.

Účastníci mise se seznámili s podnikatelským a výzkumným prostředím, navštívili Clemson University, ve které je umístěno proslulé výzkumné centrum iCAR, jednali se zastoupeními firem, s významnými sdruženími a se zástupci Clemson University (CU) v Jižní Karolíně. Velmi očekávanou, ze strany TUL a CU, byla návštěva Clemson University, která je významným partnerem Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci.


„Zaujal mne studentský projekt Deep Orange, který Clemson University realizuje již několik let. Univerzita ve spolupráci s průmyslem připraví projekt, jehož cílem je navrhnout, vyrobit a představit nové vozidlo. Nový prototyp vozidla musí vždy obsahovat nějakou novou inovativní myšlenku, která je uvedena do reality. Hlavními a jedinými řešiteli projektu jsou studenti dvouletého magisterského studia,“ uvedl dr. Pavel Brabec a doplnil, že "studium je na  Clemson University úzce spjato s výzkumem. Rádi bychom našli společná výzkumná témata, jako základ pro užší spolupráci Fakulty strojní a CU“.

 

Mise nabídla příležitosti pro posílení spolupráce České republiky a USA.

 

„Přínos této cesty vidím především v možnosti navázání bližší spolupráce Fakulty strojní TU v Liberci v oblasti VaV a v oblasti studentských mobilit. Podobné kulturní zázemí a zájem tamní univerzity o studenty z Evropských zemí jsou pozitivními předpoklady. Obrovskou výhodou pro TUL je v tomto směru úspěšná a velmi vážená výzkumná spolupráce prof. Lukáše a jeho týmu s CU, což zaznělo během návštěvy ze strany zástupců CU mnohokrát. Jako jedno ze stěžejních společných témat osobně vidím výzkum v oblasti konstrukce strojů a zařízení pro výrobu různých nanovlákenných struktur, jejichž materiálovým studiem se na CU věnuje prof. Konstantin Korněv z institutu Material Science and Engineering, který byl již několikrát hostem i na TUL. Velice zajímavé bylo představení Georgese Fadela z oddělení Mechanical Engineering a profesora Konstantina Korněva z Material Science & Engineering,” zhodnotil návštěvu dr. Jan Valtera.

 

Rádi bychom na naší fakultě v roce 2017 uvítali Georgese Fadela z oddělení Mechanical Engineering a představili pracoviště a laboratoře kateder fakulty strojní. V současné době probíhají již jednání o možné návštěvě. Tímto krokem by chtěla fakulta strojní navázat na úspěšnou spolupráci fakulty textilní a zahájit spolupráci i v dalších oblastech.