Přeshraniční spolupráce ve výuce

28/ 3 2017

Zahraniční profesoři přednášeli na naší fakultě

Dne 22. března 2017 vystoupili na naší fakultě zahraniční profesoři v rámci pravidelné výuky předmětu Pružnost a pevnost II a Plasticity. Profesor Ziegenhorn z Bradenburské technické univerzity seznámil studenty FS se současnými trendy v oblasti návrhu konstrukce s ohledem na nové materiály a rovněž společně s kolegy Ing. Oswaldem, Ing. Schobem, Ing. Grzelak a Dr. Sparrem prezentovali výzkum v oblasti kompozitních materiálů.

V rámci druhé části přednášek vystoupili zástupci státního úřadu pro materiálový výzkum (BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), profesor Otremba a Dr. Werner. Jejich přednáška se zaměřila na testování mechanických vlastností nových materiálů používaných v leteckém a kosmické průmyslu. S

 

Soubor přednášek pro naše studenty se podařilo zorganizovat i s pomocí přeshraniční spolupráce mezi českou a německou stranou v rámci projektu BauQu.

 

Fakulta strojní dlouhodobě spolupracuje s Brandenburskou technickou univerzitou, která prostřednictvím profesora Simona umožnila realizovat tento soubor přednášek pro naše studenty.