Spolupráce s průmyslem je pro naši fakultu samozřejmostí

8/ 8 2017

Stále více podniků má zájem o spolupráci s akademickými vědeckými a výzkumnými pracovišti.

Spolupráce s průmyslovou praxí je pro Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci (FS TUL) samozřejmostí. Již několik let dobře funguje Průmyslová rada FS TUL jako poradní orgán děkana. V současnosti má 19 členů – zástupců významných českých strojírenských podniků. „Pravidelně diskutujeme o problémech v oblasti vzdělávání, výzkumu a rozvoji a to nejen v našem regionu.  Společně usilujeme o zlepšení struktury a kvality studie, o inovaci studia a začlenění moderních poznatků z praxe do výuky,“ řekl děkan FS TUL profesor Petr Lenfeld s tím, že vzhledem k vysoce sofistikované úrovni současného strojírenství má stále více podniků zájem o spolupráci s akademickými vědeckými a výzkumnými pracovišti.

 

Příklady dlouhodobé spolupráce