Příprava doktorských studijních programů

28/ 8 2017

Projekty byly zahájeny v květnu 2017 a budou ukončeny v roce 2022.

Příprava nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci a rozvoj přístrojového a laboratorního vybavení pro tyto programy byly podpořeny dvěma projekty MŠMT z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková částka činí cca 55 mil Kč.

 

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL