Průmyslová rada FS TUL je významným poradním orgánem děkana fakulty

16/ 1 2020

Zástupci renomovaných podniků poskytují fakultě cennou zpětnou vazbu o potřebách průmyslu.

V současné době se klade velký důraz na provázanost vzdělávacích a vědeckých pracovišť s průmyslovou praxí. Tento požadavek dobře naplňuje Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci (FS TUL), kde více než šest let funguje Průmyslová rada jako poradní orgán vedení fakulty. Tvoří ji zástupci významných strojírenských podniků - národních i nadnárodních firem -, se kterými vedení fakulty pravidelně diskutuje o problémech v oblasti vzdělávání, výzkumu a rozvoji, a společně s nimi tak usiluje o zlepšení struktury a kvality studia a začlenění moderních poznatků z praxe do výuky.

 

Celý článek