Zpracování plechů

22/ 9 2020

Na fakultě strojní se proběhla 10. září konference pořádaná ve spolupráci s Českou společností pro výzkum zpracování plechů.

Účastníky konference byli zástupci jak akademické sféry ze zahraničních (TU Dressden, TU Košice) a z českých univerzit (ČVÚT Praha, VŠB TU Ostrava, ZČU Plzeň), tak i zástupci průmyslové sféry (Škoda Auto, MECAS ESI, STEELTEC CZ, s.r.o., SWO Tooling, Tool Tech CZ, PWO Czech Republic atd.).

 

Odborný program konference byl zaměřen na poslední trendy v oblasti vývoje nových technologických postupů a virtuálního modelování procesů zpracování a spojování plechů. Vedle aktivní účasti bylo možné program konference sledovat i on-line s možností aktivního zapojení do diskuze v rámci jednotlivých odborných příspěvků. On-line prezentaci příspěvku „Surface Quality Assessment with a Virtual Light Room – a Virtual Audit“ využil kolega Mark Vrolijk z Holandska. Osobní setkání a diskuze odborníků nad danými technickými problémy byla všemi účastníky hodnocena jako vysoce přínosná a otevřela další otázky ve směřování výroby a spojování dílů karoserií v automobilovém průmyslu.