Trendy kovového 3D tisku

28/ 4 2015

První ročník odborného semináře "Trendy kovového 3D tisku" byl úspěšný a těšil se zájmu více než 100 účastníků z průmyslové a odborné praxe.

Seminář představil problematiku spékání kovových prášků. Dalším cílem semináře bylo nejen představit výzkumné aktivity týmů z vysokých škol - VUT v Brně, ZČU v Plzni, CEIT-KE v Košicích a v neposlední řadě i TUL - a nové směry, kterými se vydávají světoví výrobci těchto technologií - SLM Solutions, Concept Laser, EOS, Renishaw.

 

Byla představena činnost laboratoře Progresivních striojírenských technologií, laboratoř Prototypových technologií a procesů v CxI a činnost katedry výrobních systémů a automatizace, která se problematikou 3D tisku zabývá.

 

V oblasti 3D technologií nabízíme:

http://www.fs.tul.cz/cz/technologie/rapid-prototyping/oblasti-vyzkumu--a-inovaci/