Memorandum o spolupráci s KMUT North Bangkok

5/ 5 2015

Fakulta strojní TU v Liberci zahájila dlouhodobou spolupráci s King Mongkut´s University of Technology North Bangkok, Thailand.

Ohlédnutí v čase.....

 

Jak to skončilo?

V dubnu 2015 bylo podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti výměn studentů, akademických a administrativních pracovníků a společných výzkumných a vzdělávacích aktivit.

 

Jak to pokračovalo?

Ve dnech 27. listopadu až 4. prosince 2014 se uskutečnila návštěva představitelů Fakulty strojní TU v Liberci na KMUT North Bangkok v Thajsku. Předmětem jednání byly konzultace nad možnostmi spolupráce v oblasti výměn a studijních pobytů studentů doktorského studia, magisterského studia a v oblasti společných VaV projektů, např. v oblasti zpracování plastů.

 

Za fakultu strojní se jednání se zúčastnili děkan prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld a Ing. Jiří Bobek, Ph.D. a doktorandi fakulty strojní Ing. Martin Borůvka a Ing. Jan Vácha, kteří pobývali v té době na půlročním studijním pobytu na KMUTNB (viz níže). Za KMUTNB se jednání zúčastnili president prof. Dr. Teravuti Boonyasopon, vicepresident pro výzkum prof. Dr. Ing. Suchart Siengchin, vicepresidentka pro mezinárodní spolupráci Ms. Sikan Kulchonchan, děkan doc. Udomkiat Nontakaew, Ph.D. a děkan doc. Petch Jearanaisilawong, Ph.D. Výsledkem jednání byla dohoda o uzavření memoranda o spolupráci v diskutovaných oblastech.

 

Jak to všechno začalo?

"V rámci našeho doktorského studia jsme se na začátku září 2014 vydali na 5 měsíční stáž do Thajského království. Cílem stáže bylo zejména rozšíření znalostí pro řešení disertační práce a seznámení se s odlišnými vědeckými postupy a metodami. Stáž, která byla částečně financována z Fondu mobilit TUL za přispění stipendijního fondu fakulty strojní a dofinancována z vlastních prostředků, jsme absolvovali na King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB).

 

Univerzita byla založená roku 1959 ve spolupráci Thajské a Německé vlády. Poskytuje akademické služby pokrývající širokou škálu technických i humanitních vědních oborů (http://www.kmutnb.ac.th/en/faculty.php). Stupně studia jsou nabízeny na všech úrovních od bakalářského, magisterského po doktorské. Školu navštěvuje okolo 40 tisíc studentů.

 

Stáž probíhala na fakultě Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) na oddělení Materials and Production Engineering pod vedením Assoc. Prof. Dr. Ing. Sucharta Siengchina. Toto oddělení jsme si vybrali z důvodů obdobného zaměření výzkumu do oblasti polymerních kompozitů. Naše práce byla zaměřena na Structure-Properties Relationship of Fiber-Reinforced Polymers: Modification of Fiber. Dále jsme byli zařazeni do výzkumného týmu Natural Composites Research Group pracujícího v oblasti přírodních vlákenných plniv v termoplastických matricích. Tato skupina je součástí Thajského národního projektu Royal Project Foundation and Highland Research and Development Institute.

 

Ubytování bylo zařízeno přes hostitelskou instituci přímo v kampusu školního areálu. Vzhledem k striktním pravidlům uvnitř areálu jsme se po čase rozhodli zařídit vlastní ubytování v nedaleké ubytovně. V areálu školy je několik jídelen s opravdu rozmanitým výběrem čerstvého jídla. Kampus je opravdu živým místem, pravidelné jsou markety a každou chvíli se tady něco děje. Je zde velký prostor pro sportovní vyžití, v areálu je sportovní stadion s fotbalovým hřištěm a běžeckými okruhy, několik krytých tělocvičen, posilovny i zájmové kluby.


Thajsko je tropickou a rozmanitou zemí. V dalších řádcích bychom rádi doporučili pár zajímavých tipů na výlet pro všechny, kteří neholdují jen zájezdové plážové turistice. Všem co mají rádi hory, chrámy a turistiku bychom doporučili rozhodně sever Thajska – především okolí Chiang Rai a Chiang Mai. Nám se takto díky vstřícnosti našeho thajského kolegy podařilo navštívit známou turistickou destinaci Wat Rong Khun (White temple), přespat na horách pod stanem a brzo ráno se vyšplhat na vyhlídku Phu Chi Fa, kde jsme pozorovali východ slunce nad Laosem. V rámci akcí pořádaných pro zahraniční studenty jsme také navštívili zříceniny historického hlavního města  Ayutthaya, které figuruje na prestižním seznamu UNESCO. Pokud se rádi potápíte nebo šnorchlujete a zároveň trpíte chronickou obsesí z přeplněné pláže, tak za návštěvu určitě stojí turisticky tolik nezprofanované ostrovní destinace na jihu u Andamanského moře (Koh Lanta, Koh Tarutao, Koh Jum). My jsme navštívili světoznámý Vegetariánský festival na ostrově Phuket. Dále pak za návštěvu rozhodně stojí národní parky plné fauny a flóry (Khao Yai, Erawan). V Khao Yai jsme pár dnů kempovali pod stanem. Na túru džunglí, koupání ve vodopádech a naše malé kamarády, suchozemské pijavice, jen tak nezapomeneme. Hlavní město Bangkok má také co nabídnout, tato obří megapole žije nočním životem, je zde spousta historických chrámů, říční městská hromadná doprava, nespočet atrakcí a kulturního vyžití.


Naši kolegové byli vždy velmi milí, přátelští a ochotní. Celkově hodnotíme stáž jako velice přínosnou a doporučili bychom ji všem, kdo se nebojí prolamovat ledy jazykových a kulturních bariér. Rozhodně pro nás byla stáž přínosem a posunula nás dál jak v osobním, tak v pracovním životě. Výzkum a konzultace přinesly mnoho užitečným nápadů a řešení. Mnohé z výsledků lze přímo začlenit do výzkumu a do připravovaných článků. V neposlední řadě byla naším pobytem zahájena diskuse a procedura uzevření memoranda o studijní a vědecké spolupráci mezi TUL a KMUTNB."

 

 

Ing. Martin Borůvka a Ing. Jan Vácha,

studenti PhD studia na katedře strojírenské technologie