Fakulta strojní na veletrhu NAFSA 2015

2/ 6 2015

Fakulta strojní na veletrhu prezentovala studijní nabídky a příležitosti spolu s dalšími osmi českými univerzitami.

NAFSA – National Association of Foreign Student Advisers – byla založena v roce 1948, kdy se konala také první konference. Letošního 67. ročníku se zúčastnilo více jak 400 institucí.

 

Letošní ročník mezinárodního veletrhu NAFSA 2015 se konal ve dnech 24.-29. května v Bostonu v USA. Česká republika byla zastoupena stánkem „Study in The Czech Republic“, který byl koordinován a provozován Domem zahraniční spolupráce Praha. Zástupci DZS jednak prezentovali možnosti a nabídky vzdělávání v ČR a dále organizovali a zprostředkovávali schůzky pro zástupce českých univerzit. Technická univerzita byla na veletrhu zastoupena fakultou stojní, kterou reprezentoval doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy.

 

Fakulta stojní TU v Liberci měla vyhrazen časový termín cca 1 hodinu denně na stánku pro jednání a navazování kontaktů. V úterý 26. května proběhlo setkání proděkana doc. Frani se zástupci agentur, kteří nabízejí zprostředkování studentů na naši univerzitu. Proběhlo např. jednání s ředitelkou pro mezinárodní spolupráci Rhian Thomas, která zastupovala společnost The Chopras z New Delhi, další jednání s M. Naziem, zástupce International Center for Advancement and Education (ICAE).

 

Kromě jednání na stánku jsem se sešel se zástupcem univerzity Northwestern Polytechnical University (NPU) Xi’an Čína a jednal jsem s paní Lu Sijing, vedoucí zahraničního oddělení. NPU již v minulosti kontaktovala  vedení TUL ve věci zájmu spolupracovat právě s fakultou strojní. Univerzita v Číně má zájem o krátkodobé výměny pedagogů a o semestrální pobyty studentů. Porovnáním studijních předmětů na obou fakultách jsme došli k závěru, že jsme podobně technicky orientováni. Jednání vyústila v dohodu připravit návrh smlouvy k uzavření Memorandum of Understanding (MOU) mezi jejich fakultou stojní a naší fakultou.

V dalších dnech jsem se setkal například s prof. Miryalem, který zastupoval Shibaura Institute of Technolog, Japonsko. Tato japonská univerzita má zájem o vytvoření společného join a double degree programu. Institut již podobné programy realizuje s několika univerzitami v Evropě, ale rádi by uzavřeli podobnou spolupráci i s univerzitou v ČR a hledají partnery,“ uvedl příklady jednání proděkan Karel Fraňa.


V rámci veletrhu byly nabízeny zejména krátkodobé vzdělávací kurzy na zahraničních univerzitách, zejména v USA. Obecně jednoznačně převládala poptávka po studentech. Všechny univerzity cílí zejména na studenty samoplátce. Zajímavá byla zvýšena aktivita agentur, které nabízejí jednak hledání a vytváření zahraničních kontaktů a partnerských dohod mezi univerzitami nebo se přímo zaměřují na nábor studentů z jednotlivých oblastí.

 

S ohledem na počet účastníků a zastoupení jednotlivých zemí je tento veletrh považován za jeden z nejvýznamnějších, obzvláště pro Evropu, Ameriku a Asii. Největší expozice představilo Španělsko, Francie a Německo. Velké zastoupení měly univerzity ze zemí Jižní Ameriky – konkrétně z Chile, Argentiny, Brazílie a Peru. Silně zastoupena byla tradičně Kanada a největším stánkem, měřeno počtem univerzit a zástupců, byl jednoznačně stánek Japonska. Silná byla pozice i Číny a Ruska. „Stánek České republiky byl nesrovnatelně menší, nicméně byl velmi dobře řešen a postupně se tam vystřídali zástupci všech významných univerzit z ČR. Technická univerzita byla zastoupením Fakulty strojní rovnocenným a žádaným partnerem ze strany zahraničních univerzit,“ shrnul proděkan Karel Fraňa.

 

V loňském a letošním roce jsme se v oblasti vzdělávání významně soustředili na mapování a získání názorů a zkušeností ze vzdálenějších kontinentů a zemí, např. z Kanady, USA, Číny, Thajska. Sledujeme jednak možnosti a potenciál studentů, kterým bychom rádi nabídli studium na naší univerzitě, a dále trendy ve výuce technických oborů, např. kooperativní vzdělávání. Zkušenosti a postřehy budou zhodnoceny a promítnou se do strategie a dlouhodobého záměru fakulty strojní, které v současné době zpracováváme,“ doplnil profesor Petr Lenfeld, děkan fakulty strojní.