Výrobní technika na vysokých školách

19/ 6 2015

Naše katedry - katedra výrobních systémů a automatizace a katedra sklářských strojů a robotiky - společně s pracovišti ze strojních fakult v Brně a Ostravě představily svůj odborný profil.