XIV. Mezinárodní konference sklářské stroje

18/ 9 2015

Co přinesl další ročník?

Konferenci Sklářské stroje pořádá naše katedra sklářských strojů a robotiky pod záštitou České sklářské společnosti každé tři roky. Letos se spolu s konferencí konal také pracovní seminář Kovy ve sklářských technologiích. Konferenci pravidelně navštěvuje kolem 60 až 70 hostů, z akademické půdy i ze soukromé sféry, mezi nimi je i celá řada zahraničních odborníků. Mezi účastníky byli letos zástupci německé firmy iProTec, slovenské společnosti RONA, českých podniků Kavalier Glass, Electroheat, Nicolet a mnoho dalších.


Nové cesty pro sklářství