57. ročník Strojírenského veletrhu v Brně

29/ 9 2015

Strojaři na veletrhu v Brně zaujali.

Strojaři zaujali prototypen na výrobu nanovláken tažením - zařízení, které vytváří tažením jednotlivá mikro a nanovlákna z kapky polymeru s definovanými vlastnostmi. Novost řešení spočívá v tom, že doposud bylo možné vyrábět pouze chaoticky uspořádané struktury nanovláken s pomocí technologie elektrostatického zvlákňování.

 

Prototyp vznikl jako výsledek úzké spolupráce Fakulty textilní a Fakulty strojní za finanční podpory Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

 

Strojaři z liberecké univerzity vyvinuli jako první na světě technologii k tvorbě samostatných nanovláken

 

Z dalších exponátů zaujal elektromobil - vylepšená verze s novým pohonem a designem - nebo speciální brýle, "skrze" které jsme návštěvníky pozvali do 3D laboratoří Fakulty strojní TU v Liberci - pomocí aplikace pro chytré telefony.

 

Tradičně jsme nabídli i ukázky úspěšných aplikací - vyfukovací stroj a dále zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů.