GREK - Projekt přeshraniční spolupráce

16/ 6 2016

Fakulta strojní zahájila řešení prvního projektu podpořeného ze strukturálních fondů v období 2014-2020.

Přeshraniční kooperativní výuka technologií zpracování plastů Zittau-Liberec

Více o projektu.