Imatrikulace studentů prvních ročníků

3/ 10 2016

X Proběhnou 7. října od 9:00 hodin.