ERASMUS+ pro rok 2017/2018

25/ 11 2016

X Termín podání přihlášek - 15. leden 2017.

Děkan FS TUL vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů
(studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.

 

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2017/2018, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr.

 

Erasmu se kromě studentů a akademiků mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení v souladu se svým pracovním zaměřením na jakékoliv partnerské zahraniční univerzitě, se kterou je uzavřena pro tyto typy výjezdu meziinstitucionální smlouva.

 

Vyhlášení VŘ - ERASMUS+ pro AR 2017/2018


Příhláška - student


Přihláška - zaměstnane