Vyhlášena krátkodobá stipendia DAAD

14/ 3 2017

X Termín podání přihlášek - 1. květen 2017

Krátkodobá stipendia DAAD

 

Jarní uzávěrka 1. května se týká následujících stipendijních programů:

  • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců – tzv. „Kurzstipendien“
  • Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce – v délce 1-3 měsíce
  • Nová pozvání pro bývalé stipendisty – v délce 1-3 měsíce

 

Uzávěrka 1. května 2017 se vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu od prosince roku 2017 do května roku 2018.


Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de


Kompletní texty výběrového řízení k dispozici na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

 

Zahraniční oddělení TUL pořádá seminář pro zájemce dne 31. března
Anke Demmerling, M.A. poradí případným zájemcům o získání stipendia DAAD.

anke.demmerling@tul.cz
Prezentace