Děkanské volno

11/ 9 2018

X Dne 10. října 2018 z důvodu zahájení oslav 65. výročí FS TUL.