Hodnocení kvality výuky v ZS 2018/2019

8/ 1 2019

X V IS STAG byla zahájena anketa - otevřená do 3.2.2019.

 

Vážení studenti,

jménem děkana fakulty bych vám ráda připomněla, že v IS STAG běží anketa dotazující se na váš názor na kvalitu výuky v zimním semestru 2018/2019. Byli bychom rádi, kdybyste této anketě věnovali pozornost a Vaše názory v IS STAG uvedli. Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích.

 

Děkujeme za spolupráci.
Radka Dvořáková, studijní oddělení FS TUL