Týden znalostníhom transferu

1/ 7 2019

X Pořádá Ekonomická fakulta TUL

Ve dnech 16.-20. září - Program.