Představení kateder

3/ 3 2020

X Setkání studentů 2. a 3. ročníků bakalářského studia.

 

Datum: 4. března 2020
Místo: aula v budově G
Čas: od 16:00 hodin

 

  • Cílem setkání je mimo jiné představit zaměření jednotlivých pracovišť FS TUL a pomoci studentům s výběrem vhodné katedry, na které budou řešit bakalářskou práci, nebo s výběrem vhodného tématu bakalářské práce.
  • Během setkání budete mít také možnost vyjádřit se k problémům, se kterými se při studiu na FS TUL setkáváte.