COVID-19 – OPATŘENÍ TUL

11/ 3 2020

A Děkan FS TUL ukládá následující povinnosti, týkající se výuky od 11. března do odvolání.

  • Ve všech studijních programech FS TUL v českém a anglickém jazyce je zrušena přímá (kontaktní) výuka, tj. osobní přítomnost studentů na studiu.
  • Výuka se však tímto nařízením neruší, ale bude probíhat jinou formou, např. formou e-learningu, předáváním podkladů k přednáškám a cvičení e-mailem, pomocí online prezentací, doporučením literatury k samostudiu, ad.
  • Za zajištění výuky zodpovídá garant předmětu spolu s přednášejícím a cvičícím.

Další informace, týkající se období od 11. března do odvolání:

  • Veškeré budovy, kde je přístup na karty, budou uzavřeny a tedy přístupné pouze osobám s dovoleným vstupem.
  • Menza bude i nadále v provozu od 12. března.
  • Zaměstnancům FS TUL bude v maximální míře umožněno, pokud to povaha práce dovoluje, vykonávat pracovní činnosti z domova. Za evidenci práce z domova zodpovídají nadřízení pracovníci.
  • Jsou zakázány služební cesty, výjezdy/příjezdy, do/z rizikových oblastí, které jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.