Vyjímky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na VŠ

17/ 4 2020

X S účinností od 20. dubna 2020.

 

 • Individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání literatury.
 • Osobní přítomnost studentů na vysoké škole v závěrečném ročníku studia z důvodů konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob.
 • Osobní přítomnost studentů na vysoké škole v závěrečném ročníku studia z důvodů realizace laboratorních, experimentálních a praktických měření pro realizaci závěrečných prací v rámci studiua v BSP, NMSP nebo DSP za přítomnosti nejvýše 5 osob.
 • Osobní přítomnost studentů na vysoké škole v závěrečném ročníku studia z důvodů klinické a praktické výuky a praxe.

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, apod.).
 • U vstupu do budovy, místnosti, provede desinfekci rukou.
 • Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Formulář čestného prohlášení naleznete na:
http://www.fs.tul.cz/cz/pro-studenty/kontakty/studijni-oddeleni/

 

 • Přítomnost na TUL je třeba předem domluvit se svým vyučujícím nebo vedoucím práce.
 • Vstup do budov bude možný pouze přes kartu.
 • Vstupy na kartu je možné nahrát na studijním oddělení na základě žádosti vaší/příslušné katedry.

Informace o změně termínů odevzdání závěrečných prací a termínů SZZ. Termíny byly stanoveny děkanem fakulty následovně:

 • N2301 Strojní inženýrství, M2301 Strojní inženýrství, B0715A270008 Strojírenství: termín odevzdání práce a přihlášky k SZZ – 12. červen 2020
 • B2301 Strojní inženýrství: termín odevzdání práce a přihlášky k SZZ – 17. červenec 2020

Termíny SZZ:

 • N2301 Strojní inženýrství, M2301 Strojní inženýrství a B0715A270008 Strojírenství: 22. 6. 2020 – 30.06.2020.
 • B2301 Strojní inženýrství: 31.8.2020 – 11. 9. 2020.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat studijní oddělení.