Hodnocení kvality výuky v ZS 2020/2021

3/ 2 2021

X V IS STAG byla zahájena anketa.

 

V záložce Moje studium / Hodnocení kvality / Dotazník je možné vyplnit do 21. února 2021.