Fond mobilit FS TUL

11/ 6 2021

X Termín podání přihlášek - 30. červen 2021.

 

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2021.

 

Vyhlášení, termíny, formuláře