Státní závěrečné zkoušky - únor 2013

13/ 12 2012

X Státní závěrečné zkoušky - únor 2013

Upozornění pro studenty

3. resp. 2. ročníku navazujícího magisterského studia,

5. ročníku magisterského studia,

3. ročníku bakalářského studia,

kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) v únoru 2013.

 

Podmínky viz důležitá upozornění