Studijní pobyty na univerzitách v Kanadě

6/ 4 2013

X FS TUL vyhlašuje výběrové řízení pro studenty NMSP a DSP.

Vyhlášení a podmínky

 

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2013