Státní závěrečné zkoušky v červnu 2013

7/ 5 2013

X Informace pro studenty, 3. resp. 2. ročníku navazujícího magisterského studia, 5. ročníku magisterského studia, 3. ročníku bakalářského studia

 

B 2341 Strojní inženýrství

 

kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku

 

(SZZ) v červnu 2013

 

Informace a pokyny