Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia

25/ 9 2013

X Proběhne v Liberci dne 4. října 2013.