Státní závěrečné zkoušky - leden 2014

22/ 11 2013

X Pro studenty, 3. resp. 2. ročníku navazujícího magisterského studia, 5. ročníku magisterského studia, 3. ročníku bakalářského studia.