Učitelství odborných předmětů

16/ 5 2014

X Pro studenty prezenčního studia, kteří studují technické a ekonomické obory na TUL a kteří mají řádně ukončen alespoň první ročník bakalářského studia na své mateřské fakultě.