Slavnostní promoce

21/ 9 2015

X Promoce absolventů bakalářského studijního programu B2301 Strojní inženýrství